Διαγνωστικά πακέτα

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, αφού μέσα από μια σειρά εξετάσεων εντοπίζουμε οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα υγείας πριν παρουσιαστούν πιθανά συμπτώματα.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση και αφού προηγηθεί εκτενής συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο, μπορώ να σας καθοδηγήσω σε έναν από τους παρακάτω διαγνωστικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται αυθημερόν και οι οποίοι παρέχονται σε προνομιακές τιμές.

Κλείστε σήμερα ραντεβού ηλεκτρονικά πατώντας εδώ:

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Προσυμπτωματικός έλεγχος ενηλίκων-Αξιολόγηση  (17 εξετάσεων)

€ 61.00

2) Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία-Αξιολόγηση (23 εξετάσεων)
€ 124,00

3) Έλεγχος για Σακχαρώδη Διαβήτη–Αξιολόγηση (16 εξετάσεων)

€ 63.00

4) Έλεγχος ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη–Αξιολόγηση (16 εξετάσεων)

€ 66.00

5) Πλήρης έλεγχος αναιμίας-Αξιολόγηση ( 7 εξετάσεων)

€ 56.00

6) Έλεγχος νεφροπάθειας–Αξιολόγηση (12 εξετάσεων)
€ 61.00

7) Προγεννητικός έλεγχος-Αξιολόγηση (20 εξετάσεων)

€ 150.00

8) Διαγνωστικός έλεγχος Κοιλιοκάκης-Αξιολόγηση


α) Αρχικός έλεγχος διατροφικών ανεπαρκειών:

€ 70.00

β) Ορολογικοί δείκτες Κοιλιοκάκης:

€ 110.00

γ) Γενετικοί δείκτες Κοιλιοκάκης

9) Οστεοπόρωση Προσυμπτωματικός Έλεγχος–Αξιολόγηση ( 7 εξετάσεων)

€ 50.00

10) Δυσλιπιδαιμία–Αξιολόγηση (14 εξετάσεων)

€ 85.00

 

Πιο αναλυτικά τα ανωτέρω Διαγνωστικά Πακέτα Εξετάσεων περιλαμβάνουν:

1) ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (17 εξετάσεων)

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια ,  ΤΚΕ

Γεν. ούρων

Γλυκόζη

Ουρία

Κρεατινίνη

Χοληστερόλη  ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερόλη – HDL

Χοληστερόλη – LDL

Ολικά  Λιπίδια

Αθηρωματικός  Δείκτης

Ουρικό οξύ

SGOT/AST

SGPT/ALT

γ-GT

ΑΛΚΑΛΙΚΉ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

2) ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (23 εξετάσεων)

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ

Γεν.  ούρων

Γλυκόζη

Ουρία

Κρεατινίνη

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά  Λιπίδια

Αθηρωματικός  Δείκτης

SGOT/AST

SGPT/ALT

γ- GT

Αλκαλική Φωσφατάση

Fe- Σίδηρος

Κορτιζόλη

Ινσουλίνη

Μικροαλβουμίνη  τυχαίας ούρησης

TSH

FT4

Lp(a)

3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ  ΔΙΑΒΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (16 εξετάσεων)

Γεν.  αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ.

Γεν. ούρων

Καμπύλη Σακχάρου 75gr. 0, 60, 120.

Γλυκοζυλιωμένη  αιμοσφαιρίνη

Ουρία

Κρεατινίνη

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά  Λιπίδια

Αθηρωματρικός  Δείκτης

Ινσουλίνη

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   (16 εξετάσεων)

Γεν.  αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ.

Γεν.Ούρων

Γλυκόζη

Γλυκοζυλιωμένη  αιμοσφαιρίνη

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό  οξύ

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά Λιπίδια

Αθηρωματικός Δείκτης

Μικροαλβουμίνη  ούρων 24h

Πρωτεΐνες   ούρων  24h

5) ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΝΑΙΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ( 7 εξετάσεων)

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια.

Σίδηρος

Φερριτίνη

Φυλλικό  οξύ

Βιταμίνη  Β12

TIBC

6) ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (12 εξετάσεων)

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια.

Γεν. ούρων

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό  οξύ

Μικροαλβουμίνη  ούρων 24h

Πρωτεΐνες  ούρων  24h

Κρεατινίνη  ούρων

CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ)

Κάλιο

Νάτριο

7) ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (20 εξετάσεων)

Γεν. αίματος, αιμοπετάλια.

Η/φ  Αιμοσφαιρίνης

Γεν. ούρων

Σάκχαρο

Ουρία

Ερυθρά IgG – IgM

Tοξόπλασμα  IgG – IgM

CMV  IgG – IgM

Αυστραλιανό  Αντιγόνο

HCV

HIV I και II

VDRL

Καλλιέργεια κολπικού  εκκρίματος  Αερόβιος – Αναερόβιος  Μυκόπλασμα  - ουρεόπλασμα  - Χλαμύδια .

8) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

α) ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ:

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ

Σίδηρος

Φερριτίνη

Φυλλικό  οξύ

Βιταμίνη  D (25-OHD)

Πρωτείνες ολικές

Αλβουμίνη

Λευκωματίνη

SGOT/AST

SGPT/ALT

Τελική Τιμή:€ 70.00

β) ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ:

Ολική  ανοσοσφαιρίνη  Α  (IgA)

Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)

Αντισώματα IgA έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTGIgA )

Αντισώματα IgG έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης  ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG IgG )

Αντισώματα IgA έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a-DGP IgA )

Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a-DGP IgG )

Τελική Τιμή:€ 110.00

γ) ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ   ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ:

Αντιγ. Ιστοσυμβατότητας  HLA  DQB1

(περιλαμβάνει τις DQ1, DQ8 )

9) ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ( 7 εξετάσεων)

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια.

Ασβέστιο

Φώσφορος

Κρεατινίνη

Αλκαλική  Φωσφατάση

Βιταμίνη  D (25-OHD)

10) ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν αίματος , αιμοπετάλια.

Γλυκόζη

Ινσουλίνη

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά  λιπίδια

Αθηρωματικοί  Δείκτες

VLDL-C , Μη – HDL-C, TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TG/HDL-C.

Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης (HoMA-IR)

Lp(a)

TSH

FT4

*Αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του θυρεοειδούς και  έλεγχος  των επιπέδων  αντισωμάτων  μικροσωματικών  και αντι-TPO αν κριθεί  απαραίτητο.

 

* Όλες  οι εξετάσεις  Γεν. αίματος  συνoδεύονται από Μικροσκοπική  εξέταση (πλακάκι)

* Τα αποτελέσματα  με την αξιολόγηση  από τον Γιατρό  Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο  δίνονται αυθημερόν.